Mabait na Amo, namimigay ng bahay at lupa sa mga empleyado na nangangailangan taon-taon

Loading...

Isang boss na may-ari ng kompanya sa China ang may mabuting kalooban at nagpapamalas ng malasakit sa kanyang mga empleyado na madalas tulungan dahil sa mga pangangailangan.

Namimigay daw taon-taon ang may-ari ng kompanya ng bahay at lupa sa ilan tauhan niyang nagtatrabaho sa kaniya kaya malaking pasasalamat ng mga tauhan niya sa kanya.

Ayon sa KAMI, ang pangalan daw ng chairman ng kompanyan na nagbibigay ng pabahay sa mga empleyado isang kompanya ay si Zhongming Yu.

Sa kanyang kompanya may mga benepisyo na ibinibigay para sa mga empleyado, mayroon silang 10-year assitance plan para tulungan ang mga empleyado na kapos at hirap sa buhay lalo na ang walang sariling tahanan.

Ayon sa artikulo ng Rachfeed, kada-taon daw ay ginagawa na ito ni Zhongming at nakagawian na ang pagtulong na ito sa mga taong may problema sa pinansyal, pamilya at iba pang pangangailangan.

Photo Credit to RachFeed

Ang sabi ni Zhongming para sa kanya ay ‘The plan is to provide assistance for some employees in the company who have difficulties within their families, such as caring for children and elderly people at home,”

Dagdag pa ni Zhongming, “The company will give you house, arrange with the government for your children to go to school. Your wife can work in the company. If the elderly enjoy gardening, they can go to our company’s farm, to plant fruit trees, raise poultry,” 

Image Credit: Pixabay.com

Nagsimula daw siya magbigay ng bahay at lupa sa pamamagitan noon ng pagtulong sa dalawang empleyado na kapos at hirap sa buhay hanggang sa patulog na niya ito ginagawa at kada-taon dalawang empleyado ang kanyang ipinagkakalooban.

Samantala, hindi pa ganoon kalawak ang kanilang kompanya pero dahil sa kabutihan loob ng may-ari ay ipinapakita ng mga empleyado ang pagmamahal sa kanya dahil kung ituring sila ay hindi lang basta empleyado kundi isang pamilya.

 

Loading...